Spotkanie ze Strażą Miejską

 

  Dnia 16.09.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 9 odbyło się spotkanie uczniów klas drugich 
z przedstawicielem Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej panią Tamarą Kozakiewicz. Spotkanie odbyło się pod hasłemBezpieczne dziecko”. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie klasy drugie wraz z wychowawcami. Pani ze Straży Miejskiej w bardzo poglądowy sposób zapoznała dzieci ze swoją pracą oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem w drodze do szkoły oraz niebezpieczeństwami czyhającymi na dzieci w domu (zabawy z ogniem, prądem, wchodzenie na meble, otwierania nieznajomym). Opowiedziała o zasadach bezpiecznego zachowania na podstawie przykładów z życia, z czynnym udziałem dzieci. Przedstawiła również prezentację multimedialną na temat niebezpieczeństw jakie mogą napotkać dzieci w codziennych sytuacjach. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało kolorowankę. 
Uczniowie z tego spotkania wynieśli wiele cennychwskazówek, jak należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
Kreator stron internetowych - przetestuj