Klauzula informacyjna RODO

 Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „Rozporządzenie RODO”).
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska,
e-mail zeszbp@gmail.com
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, leszek@denox.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 „Rozporządzenia RODO” i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
5. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
Realizacja powyższych Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia RODO”.
Kreator stron internetowych - przetestuj